Projektovanje, prodaja, izvođenje i održavanje vodovodnih, kanalizacionih i merno – regulacionih sistema sa 24-časovnom tehničkom podrškom.

 
 
 
 
 
 

Filtracija

Proces filtracije u osnovi predstavlja prolaz tečnosti - vode, koji sadrži određene fizičke nečistoče, kroz granulirani sloj medija filtra ili mrežice filtra pri relativno manjim brzinama protoka, pri čemu se čestice nečistoća zadržavaju na filtarskom mediju ili mreži.

Peščeni filtri se obično koriste za separaciju manjih količina (<10 ppm) finih tvrdih čestice ( <100 μm) od tečne faze. Često je za potrebna predhodna obrada vode (koagulacija, flokulacija, sedimentacija).
Dobro održavani peščeni filtri mogu sniziti mutnoću do 90% i odstraniti 80-90% bakterija, ali ne i virusa. 

Ultrafiltracija (UF) je postupak odstranjivanja suspendovanih tvrdnih supstanci pri prolazu vode kroz polupropustljive membrane. Mogu se ukloniti čestice reda veličine 0.001 – 0.1 μm. UF postupak garantuje 100% sniženje mutnoće i zadržavanje bakterija i virusa. Postupak se ne primeljuje za hemijsko kontaminirane vode.
Osnovne prednosti UF:
 • potpuno odstranjivanje suspendovanih tvrdih čestica (mutnoća)
 • delimično odstranjivanje rastopljenih organskih supstanci, u zavisnosti od molekulske mase
 • učinkovito odstranjuje bakterije i viruse
  -log 6 za bakterije
  -log 4 za viruse
 • SDI koloidni indeks < 2
 • zaštita opreme na sekundarnoj strani (sistemi RO)
 • dobar kvalitet izlazne vode u pogledu promene kvaliteta sirove vode
 • kombinacije više konvencionalnih postupaka u jedan
Reverzna osmoza (RO)
Osmoza je proces, na kojem su bazirani skoro svi prirodni metabološki procesi. Ako su dva rastvora sa različitim koncentracijama odvojeni u sistemu sa posebnom polprepustljivom membranom, rastvor sa većom koncentracijom će uvek težiti ka izjednačavanju koncentracije (sopstveno razblaženje). Taj proces (osmoza) se nastavlja, dokle god se ne dostigne osmotska ravnoteža.
Pri procesu reverzne osmoze je smer osmotskog toka obrnut. Da bi se to moglo doseći, potrebno je u komoru sa koncentrisanim rastvorom podići pritisak. Taj pritisak mora biti puno viši od osmotskog pritiska koji se stvara zbog prirodnog uravnoteženja različitih koncentracija.
U sistemima za čiščenje vode, koji deluju na principu RO, se upotrebljuju sintetičke membrane. Te membrane su propusne za vodene molekule. Čestice materija, rastopljenih u vodi, membrana zadržava. Visok pritisak primorava koncentraciju većeg rastvora (npr. pitku vodu ili procesnu vodu) da protiče kroz te membrane. Rezultat tega je separacija tog rastvora na delimičan protok sa vodom, gde se nalaze zadržane čestice (koncentrat).
   
Amiad filterski sistemi
Kompanija Amiad razvija i isporučuje »po meri« dizajnirane filterske sisteme za zahtevne industrijske, komunalne i sisteme za navodnavanje. Poseban segment predstavljaju filtri koji se “samočiste” i koji pored učinkovitog zadržavanja čestica, omogućava automatski rad i neprekidno snabdevanje vodom.

Odlikuju ih:
 • automatsko čiščenje, kada pad pritiska preko površine filtera dostigne unapred postavljenu vrednost
 • neprekdino snabdevanje vodom, gde se filter očisti u nekoliko sekundi bez prikadanja protoka na usisnoj strani;
 • modularna struktura sa različnitim dimenzijama sa mogućnosti jedne ili sekvencijalne upotrebe;
 • fleksibilnost kontrolnih opcija sa hidrauličkim ili elektronskim vodenim jedinicama;
 • ispiranje bez obzira na razliku pritisaka i/ili vremensko podešavanje;
 • širok izbor različitih stepena filtracije, od 3500 do 3 mikrona
 
 
 
Za više informacija kontaktirajte nas na tel. 011/7875200, 011/7875430 ili preko online obrasca.
 
 
 

Bonitetna ocena

 
 
 

Pretraživač

 
 
 

Kontakt

CMC GROUP d.o.o.,
Ibarski put 11, 11460 Barajevo,
Beograd, Srbija

T: + 381 (11) 787 52 00
F: + 381 (11) 787 54 30
E: office@cmc-group.rs

 
 
 
SLAŽEM SE

Naš veb sajt koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo

Daljim pretraživanjem našeg veb sajta prihvatate korišćenje kolačića koji nam pomažu da Vam obezbedimo dobro korisničko iskustvo na našem veb sajtu. Mi koristimo Google Analytics u svrhu naše analize i instaliranje kolačića u tu svrhu (izbrišite GA kolačiće). Više o kolačićima.