Projektovanje, prodaja, izvođenje i održavanje vodovodnih, kanalizacionih i merno – regulacionih sistema sa 24-časovnom tehničkom podrškom.

 
 
 
 
 
 

Merači toplotne energije (kalorimetri)

Merač toplotne energije ili kalorimeter je sa ugla korisnika najviše važan i tačan deo merne opreme u sistemima grejanja ili hlađenja. Merači toplotne energije (MTE) su samo naprave koje mere potrošnju energije u fizičkim jedinicama kWh ili MWh. Sastavni delovi merača su protočni senzor, par temperaturnih senzora i računarska jedinica.

Ugradnja MTE je moguća samo u kružnim sistemima grejanja ili hlađenja. Dovod i povratna petlja korisnika toplotne energije formiraju prsten kao npr.:

  • grejni / rashladni krug stambene jedinice,
  • podno grejanje / hlađenje,
  • proizvodnja toplog vazduha (konvektori),
  • krug toplotnog razmenjivača toplote,
  • daljinsko grejanje.

Iz korisničke tačke gledišta se MTE pojavljaju u dve uloge:
a) kod potrebe potrošnje energije na sekundarnem delu, obično u višestambenim zgradama ili poslovnim objektima sa više korisnika
b) kod primarnih merača u sistemima daljinskog grejanja sa ili bez toplotnih podstanica.
  
Prenešena toplota za potrebe grejanja ili hladjenja se računa pomoću jednačina:

∆H = k(T) x QV x ∆T x ∆t

∆H = promena entalpije, prenešena energija, u npr.: kWh, MJ
k(T)= toplotni koeficient (može i k-faktor); približno 1.16 MWh/m3/K ili 4.18 MJ/m3/K za vodu; jednako gustini [kg/m3] pomnoženo sa specifičnom toplotom medija [kJ/kg/K] u zavisnosti od apsolutnih temperatura na ulazu i izlazu,
QV = zapreminski protok medija, u npr.: l/h, m3/h,
∆T = temperaturna razlika na ulazu i izlazu,
∆ t = mereni časovni interval, u npr.: h (časova), min, dana.

U praksi poznajemo dva osnovna tipa merača toplotne energije:

  • kompaktna verzija merača sa jednim temperaturnim senzorom u samom kućištu protočnog senzora. Merači imaju samo jedno odobrenje tipa za celinu, ograničenje temperature medija do oko 90 °C i jeftiniji su od odvojene verzije,
  • odovojenu verziju merača koji je za svaki pojedinačni sastavni deo potrebna samostalno odobrenje i overa. Merače možemo da upotrebimo u sistemima sa temperaturom do 200°C, pa su i cenovno skuplji od kompaktnih.

U prodajnom programu zastupamo opremu švajcarskog proizvođača Sontex SA, koji pored mehaničkog razvija i merače toplotne energije sa merenjem protoka po principu mlaznog oscilatora (Fluidic Oscillator). Princip omogućava izuzetno stabilno i dugotrajno merenje sa visokom preciznošću, bez pokretnih sastavnih delova, koji u težim uslovima rada mogu biti izloženi nedostacima.

 
Produkte sortiraj po:
 
 
 
 
Za više informacija kontaktirajte nas na tel. 011/7875200, 011/7875430 ili preko online obrasca.
 
 
 

Bonitetna ocena

 
 
 

Pretraživač

 
 
 

Kontakt

CMC GROUP d.o.o.,
Ibarski put 11, 11460 Barajevo,
Beograd, Srbija

T: + 381 (11) 787 52 00
F: + 381 (11) 787 54 30
E: office@cmc-group.rs

 
 
 
SLAŽEM SE

Naš veb sajt koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo

Daljim pretraživanjem našeg veb sajta prihvatate korišćenje kolačića koji nam pomažu da Vam obezbedimo dobro korisničko iskustvo na našem veb sajtu. Mi koristimo Google Analytics u svrhu naše analize i instaliranje kolačića u tu svrhu (izbrišite GA kolačiće). Više o kolačićima.