Projektovanje, prodaja, izvođenje i održavanje vodovodnih, kanalizacionih i merno – regulacionih sistema sa 24-časovnom tehničkom podrškom.

 
 
 
 
 
 

Duktilne cevi

Nodularni liv je visoko kvalitetna legura železa sa dodatkom magnezijuma. Sadrži ugljenik u čistom obliku kao sferoidni grafit. Nodularni liv je takav materijal koji je sačuvao dobre osobine sivog livenog gvožđa, a to je livnost (niža cena proizvodnje) i ima dobre mehaničke osobine, slične kao čelik. Zbog toga liv ima dobre mehaničke osobine kao što su visoka granica elastičnosti, zatezna čvrstoća i dobra udarna zarezna žilavost. Nodularni liv, koji kompanija SAINT- GOBAIN PAM koristi pri proizvodnji cevi, ima sledeće mehaničke osobine:

 • granica elastičnosti: 270 do 300 N/mm2,
 • zatezna čvrstoća: 420 N/mm2,
 • izduženje: >10%.

Zahvaljujući dobrim mehančkim osobinama osnovnog materijala, velikom asortimanu fazonskih komada i materijala za spajanje cevi, jednostavnog načina spajanja i ugradnje, SAINT-GOBAIN PAM ima cevi od nodularnog liva specifičnih osobina koji se preporučuju za vodovod i kanalizaciju:

 • dobre hidrauličke osobine,
 • visok radni pritisk,
 • veliku otpornost na koroziju zbog dobre unutrašnje i spoljašnje zaštite,
 • veliku otpornost na spoljno opterećenje,
 • veliku otpornost na vremenske prilike.

Stepen sigurnosti
Mehanički naponi kojima su izložene cevi tokom rada (pritisak u cevi, spoljašnje opterećenje) možemo tačno da predvidimo. Međutim mnogo je teže predvideti sva opterećenja kojima su cevi izložene u dužem vremenskom periodu. Proizođač SAINT- GOBAIN PAM je zato za cevi izabrao visok stepen sigurnosti i time osigurao dugovečnost rada cevovoda.

Debeljina zida cevovoda je dimenzionisana sa sledećim stepenom sigurnosti:

 • unutrašnji pritisak:
  - stepen sigurnosti 2 oko granice elastičnosti,
  - maksimalni dozvoljeni pritisak se može povećati za 20%.
 • spoljašnji pritisak:
  - stepen sigurnosti oko 2 na oštećenja,
  - maksimalna vertikalna deformacija je 3%.
   

Izmereni kritični pritisak je dva puta veći od dozvoljenog radnog pritiska. Stepen sigrunosti se menja u zavisnosti od prečnika cevi.

Unutrašnja zaštita:
Cevi su sa unutrašnje stane zaštićene cementnim slojem, koji sadrži od 60 do 70% šljake. Cementna obloga je otporna na sulfat, za razliku od portland cementa, koji brže hemijski reaguje sa vodom. Cementni sloj je nanesen centrifugalno, što omogućava dobro spajanje sa podlogom, tvrdu i glatku površinu. Glatka površina daje cevima veoma dobre hidrauličke osobine, koji se zbog kvaliteta obloge vremenom ne gube. Nizak faktor hrapavosti k = 0,1 mm (po Colebrook-u) i veći svetli prečnik od nominalnog daje veoma dobre hidrauličke karakteristike i niske hidrauličke gubitke u mreži.

Spoljašnja zaštita:
Cevi moraju imati odgovarajuću spoljašnu zaštitu protiv korozije jer se ugrađuju u različitim vrstama agresivne zemlje. U zavisnosti od lokacije gradnje (u zavisnosti od agresivnosti okruženja) cevi imaju na svojoj spoljašnoj strani različite vrste zaštite. Na područiju na kome se očekuje veća korozija, preporučuje se merenje otpornosti zemlje i hemijska analiza uzorka. U zavisnosti od rezultata merenja može se izabrati optimalna spoljašnja zaštita cevovoda:

Otpornost [Ωcm] Korozivnost zemlje Spoljašnja zaštita cevi
 < 500  visoko korozivna STANDARD TT (pasivna zaščita) 
500 - 1000  korozivna  NATURAL 
1000 - 2000  normalno korozivna  NATURAL ili STANDARD 
2000 - 10000  nisko korozivna  NATURAL ili STANDARD 

Vrste spajanja cevi i fazonskih komada
Cevi i fazonski komadi imaju različite oblike spajanja, koji pružaju 100% vodonepropustljivost. Gume za zaptivanje koje se koriste za spajanje cevi i fazonskih komada, moraju da obezbede vodonepropustljivost tokom celog radnog veka. Testovi su pokazali da ove zahteve ispunjava elastomerna guma EPDM. Pri spajanju postiže se vodonepropustljivost sa radijalnim dejstvom sile pritiska na zaptivnu gumu čime ona još više prijanja na metalni zid cevi.

 
Produkte sortiraj po:
 
 
 
 
Za više informacija kontaktirajte nas na tel. 011/7875200, 011/7875430 ili preko online obrasca.
 
 
 

Bonitetna ocena

 
 
 

Pretraživač

 
 
 

Kontakt

CMC GROUP d.o.o.,
Ibarski put 11, 11460 Barajevo,
Beograd, Srbija

T: + 381 (11) 787 52 00
F: + 381 (11) 787 54 30
E: office@cmc-group.rs

 
 
 
SLAŽEM SE

Naš veb sajt koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo

Daljim pretraživanjem našeg veb sajta prihvatate korišćenje kolačića koji nam pomažu da Vam obezbedimo dobro korisničko iskustvo na našem veb sajtu. Mi koristimo Google Analytics u svrhu naše analize i instaliranje kolačića u tu svrhu (izbrišite GA kolačiće). Više o kolačićima.