Projektovanje, prodaja, izvođenje i održavanje vodovodnih, kanalizacionih i merno – regulacionih sistema sa 24-časovnom tehničkom podrškom.

 
 
 
 
 
 

PAM Integral®

1. Duktilno liveno gvožđe je visoko kvalitetna železova legura sa dodatkom magnezijuma. Sadrži ugljenik u čistom obliku kao sferoidni grafit. Zbog toga ima ta legura dobre mehaničke osobine, a to su visoka granica elastičnosti i zatezna čvrstoća kao i dobra udarna zarezna žilavost.

Duktilno liveno gvožđe koje proizvođač Pont-A-Mousson upotrebljava za proizvodnju cevi, ima sledeće mehaničke osobine:

 • granica elastičnosti: 270 do 300 N/mm2,
 • zatezna čvrstoća: 420 N/mm2,
 • izduženje: >10%

2. PAM proizvodi cevi, spojnice i prirubničke fazonske komade i armature od duktilnog livenog gvožđa od dimenzija DN 60 do DN 2000.

Cevi i fazonski komadi imaju različite oblike spojeva:

 • standardni odvojivi spoj,
 • standardni Vi odvojivi spoj - za zaključavanje,
 • standardni odvojivi spoj za sidrenje sa zaključnim prstenom,
 • ekspres standardni in ekpres sidrani spoj,
 • prirubnički spoj (fazonski komadi sa rotirajućom prirubnicom).

3. Nizak faktor hrapavosti (K = 0,03) i stvarno veći svetli prečnik od nominalnog daje veoma dobre hidrauličke karakteristike i veoma male gubitke u sistemu.

4. Za mrežu od duktilnog livenog gvožđa nisu potrebni kasniji radovi na održavanju.

5. Na cevovodu u većini primera nije potrebna katodna zaštitaje guma za zaptivanje koja deluje kao izolator.

6. Kvalitetna spoljašnja zaštita cevi garantuje veoma veliku protivkorozivnu samozaštitu pri eventuelnim fizičkim oštećenima.

7. Elastičnost materijala cevi i način ugradnje spoja omogućava prilagođavanje konfiguraciji terena tokom polaganja čak i kasnije (do 5° - u zavisnosti od prečnika) na 100% zaptivenosti.

8. Cevi su sa spoljašnje strane zaštićene sa 200g/m2 Zn ili 400g/m2 ZnAl i dodatnim epoxy premazom.

9. Cevi su sa unutrašnje strane zaštićene sa Al cementnim slojem u skladu skladu sa standardom ISO 4179-1985.

Al cementni sloj je nanešen centrifugalno koje omogućuje veoma glatku unutrašnju površinu a samim tim i dobre karakteristike protoka. Al cementni sloj je veoma otporna na habanje pa je mogućnost brzine protoka u INTEGRAL cevima:

 • do 7 m/s pri ustaljenom protoku,
 • do 10 m/s pri kratkotrajnom protoku.

Al cementni sloj ima takođe veliku hemijsku otpornost i može se upotrebiti pri većini odvoda medija u kanalizacijskom sistemu:

 • pH od 4 do 12: pri ustaljenom protoku,
 • pH od 3 do 12: pri maksimalnom protoku.

10. Izbor cevi INTEGRAL znači izbor zagarantovane dugoročne vodonepropusnosti.

Iskustvo pokazuje da su neočakivani događaji neizbežni u svim vrstama tla čak i tamo gde ih najmanje očekujemo.

Na primer, posteljica kod polaganja cevi postaje nepotrebna. Pont-A-Moussonov istraživački center je eksperimentalno dokazao da se sa pomoću podzemnih voda najfiniji delovi peska u blizini cevi isperu u okolnu zemlju.

To znači, da posteljica od sitnog peska pod posebnimi uslovima nestane u nekoliko meseci ili čak i za nekoliko sedmica i tako cevovod ostane u direktnem kontaktu sa tvdrom podlogom.

Sistem Integral garantuje veliku sigurnost. Obezbeđuje garanciju pri različnih uslovima polaganja i različitim radnim uslova koji se obično bez velikih poteškoća mogu predvideti.

11. Za razliku od INTEGRAL-a ostali cevovodi su nepouzdani kanalizacijski sistemi što dovodi do dvostrukog zagađenja okoline:

 • kao curenje otpadnih voda u zemlju i podzemne vode.
 • kao prodiranje podzemnih voda u glavni vod kanalizacije koji povećava količinu otpadnih voda koje je je potrebno prečistiti. Instalacije za prečišćavanje su zbog toga preopterećene, a kao rezultat toga je izlivanje neočišćenih otpadnih voda u spoljašnju okolinu.
 • kanalizacioni cevovodi od duktilnih livenog gvožđa su nedvosmisleno pravi izbor za veliki broj situacija.
 
 
 
Za više informacija kontaktirajte nas na tel. 011/7875200, 011/7875430 ili preko online obrasca.
 
 
 

Bonitetna ocena

 
 
 

Pretraživač

 
 
 

Kontakt

CMC GROUP d.o.o.,
Ibarski put 11, 11460 Barajevo,
Beograd, Srbija

T: + 381 (11) 787 52 00
F: + 381 (11) 787 54 30
E: office@cmc-group.rs

 
 
 
SLAŽEM SE

Naš veb sajt koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo

Daljim pretraživanjem našeg veb sajta prihvatate korišćenje kolačića koji nam pomažu da Vam obezbedimo dobro korisničko iskustvo na našem veb sajtu. Mi koristimo Google Analytics u svrhu naše analize i instaliranje kolačića u tu svrhu (izbrišite GA kolačiće). Više o kolačićima.