Projektovanje, prodaja, izvođenje i održavanje vodovodnih, kanalizacionih i merno – regulacionih sistema sa 24-časovnom tehničkom podrškom.

 
 
 
 
 
 

Uređaji za prečišćavanje

Svako od nas svakodnevnoispušta otpadnu vodu. U roku 24 sata osoba u proseku troši 100 litra vode za lične potrebe; od toga približno 50-60% za higijenu (kupatilo).

Ta voda odmah po upotrebi, bez obzira na lokaciju, postaje »otpadna« i odvodi se iz kuće. Ako je kuća priključena na kanalizacijski sistem, voda odlazi u komunalnu napravu za prečišćavanje. Ako kuća nije priključena na kanalizaciju onda je vodu potrebno prvo prečistiti – proces tokom kojeg se voda prečišćava do gotovo prvobitnog stanja – i onda ispušta u okolinu.

Otpadna voda sadrži pomešane tvrde čestice, organske jedinjenja (ostatke životinja, biljaka, masti itd.), druge hranljive materije (azot, fosforna jedinjenja itd.) i različite hemikalije (deterdženti, sredstva za čišćenje, sredstva za dezinfekciju itd.), koje je pre izbacivanje vode u okolinu potrebno odstraniti.

Serija Depuro ONE

Depuro One - Rototec je skup kompaktnih malih uređaja za čišćenje za kućnu upotrebu – čiščenje otpadnih voda principom SBR (Sequencing Batch Reactor). Oba, uređaj i kvalitet otpadne vode koji se ispušta iz uređaja je u skladu sa zahtevima nacionalnih zakona. Pouzdanost rada i sposobnost ispunjavanja zahteva kvaliteta prečišćene vode zavisi od hemijskke / biološke efikasnosti i specifičnih ranih uslova (protok i zapremina otpadnih voda, temperatura, sastav ulazne vode - dotok).

Opis
Serija uređaja Depuro One je namenjena za opremanje novih zgrada kao i rekonstrukciju postojećih septičkih jama sa minimalnim promenama. Ta serija je bila posebno dizajnirana za čiščenje otpadnih voda od domaćinstva sa kapacitetom od 1000 litra (S5), do 1500 l (S10)/ u 24 časa (tačnije 1-6 (S5) i 7-12 (S10) stanovnika). Uređaj za prečišćavanje može primati samo vode iz domaćinstva. Voda u napravi ne sme sadržati hemikalije, koje mogu škoditi bakterijskoj populaciji.

U napravama nije dozvoljeno prečišćavati:

  • industrijske otpadne vode
  • kišnice ili reciklirane otpadne vode iz bazena itd.
  • voda koja sadrži agresivne hemikalije, ostatke nafte, ulja i slično.

Serija uređaja S je napredna verzija uređaja za prečišćavanje koji rade na principu SBR i koji upotrebljava aktivirani mulj i fizičnu separaciju zasnovano na kombinovanju taloženja i čiščenja. To se događa u 4 radna ciklusa u 24 časa, sve se događa u 4 koraka:

  1. Prijem – Na početku ciklusa prečišćavanja dovodna pumpa od prvog prekata prečrpa izračunani volumen vode. Ako je nivo u prvoj komori nizak uređaj se prebacuje u “stand by” režim rada tokom čitavog ciklusa (6 sati).

     

  2. Čiščenje – Posle upumpavanja vode aktivira se pumpa za aeraciju i počinje proces aeracije vode mehurićima. Aeracijska pumpa omogućava da se u raspoloživoj zapremini razloži velika količina kiseonika. Ta faza je poznata kao nitrifikacija. Oksigenacija se obavlja naizmenično sa mirnim periodima, prilikom denitirifikacije vode.

  3. Sedimentacija – Nakon prekida aeracije, dolazi do stvaranja čvrstih čestica koje se sedimentišu na dno rezervoara. Tako u gornjem delu ostane samo “čista” voda.

  4. Ispust Čista voda iz gornjeg dela rezervoara se pomoću usisne pumpe ispušta iz sistema. Kada se dostigne minimalni nivo vode, dolazi do prekida rada pumpe. Nakon toga se uključuje dovodna pumpa koja upumpava višak mulja nazad u prvu komoru.

Režim odmora („stand by“)
Ako uređaj u fazi uzimanja vode u prvoj komori ne detektuje vodu onda automatski prelazi u režim odmora. Aeracija se vrši u kraćim i češćim intervalima sa ciljem preživaljavanja bakterija. Tada je hvatanje vode u prvoj komori je smanjen. Vode iz sistema se tada ne ispušta. Uređaj automatski prelazi u normalni radni režim pri detekciji vode u prvoj komori.

 
 
 
Za više informacija kontaktirajte nas na tel. 011/7875200, 011/7875430 ili preko online obrasca.
 
 
 

Bonitetna ocena

 
 
 

Pretraživač

 
 
 

Kontakt

CMC GROUP d.o.o.,
Ibarski put 11, 11460 Barajevo,
Beograd, Srbija

T: + 381 (11) 787 52 00
F: + 381 (11) 787 54 30
E: office@cmc-group.rs

 
 
 
SLAŽEM SE

Naš veb sajt koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo

Daljim pretraživanjem našeg veb sajta prihvatate korišćenje kolačića koji nam pomažu da Vam obezbedimo dobro korisničko iskustvo na našem veb sajtu. Mi koristimo Google Analytics u svrhu naše analize i instaliranje kolačića u tu svrhu (izbrišite GA kolačiće). Više o kolačićima.